Menu
Your Cart

Όροι και Προϋποθέσεις

Το www.techboy.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση «ΠΕΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που εδρεύει στην Κερατέα Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου 25 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αριθμό ΓΕΜΗ: 145040803000, με Α.Φ.Μ.: 142739997 και Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Elexperts το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.techboy.gr.

Ο χρήστης/πελάτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.techboy.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Με την εισαγωγή και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης/πελάτης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους. Οι χρήστες/πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.techboy.gr.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες/Προϊόντα/Υπηρεσίες

Το www.techboy.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Το www.techboy.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές/κατασκευαστές των προϊόντων.

Οι τιμές που αναγράφονται στο site αφορούν σε πελάτες λιανικής και δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις για Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,Σώματα Ασφαλείας και γενικότερα ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

 

Περιορισμος Ευθύνης

Το www.techboy.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.techboy.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας. Το www.techboy.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς έναντι των χρηστών/πελατών ή τρίτων για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία παρέχει στον χρήστη/πελάτη και Λογισμικό Τρίτων. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης του www.techboy.gr. Οι χρήστες/πελάτες της Εταιρείας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

 

Ακύρωσης Παραγγελίας ή Επιστροφής Προϊόντων

•    Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιο προϊόν ή παρέλαβε άλλο προϊόν από αυτό που παρήγγειλε έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του.  Προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί και είναι στην άρτια κατάσταση που το παρέλαβε εντός της πλήρης συσκευασίας του.
•     Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα  η εταιρεία techboy.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
•    Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση επιστροφής και εξαιρείται μόνο η περίπτωση που ο πελάτης παρέλαβε διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από την παραγγελία.
•    Μετά από έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία techboy.gr και αφού διαπιστωθεί ότι πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις,  επιστρέφεται στον πελάτη η αξία του προίοντος.
•    Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
•     Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.
•     Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. (Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων για το κόστος αποστολής)
•    Η εταιρεία techboy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
-Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει είναι τα δικαστήρια της Αθήνας